Betéti társaság

A betéti társaság (Bt.) az egyéni vállalkozás után a második legnépszerűbb vállalkozási forma. Könnyen, gyorsan alapítható, valamint a társaság szerkezete egyszerű. A betéti társaságokra is alkalmazni kell a cégekre vonatkozó általános szabályokat. Amennyiben betéti társaságot kíván alapítani, úgy irodánk tud benne segíteni. A betéti társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

A betéti társaság fogalma

A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A betéti társaság alapvetően személyegyesítő társaság.

Beltag

A beltag a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg a kültag ilyen felelősséggel nem rendelkezik.

Alaptőke

A jogszabály nem ír elő minimális alaptőkét a betéti társaság esetén.