Egyesület alapítása, módosítása

A civil szervezetek, ahova az egyesület is tartozik, olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon működik, önszabályozó, intézményesület önszervezetődés. A jogszabályok az egyesület alapítására, módosítására nem fogalmaz meg olyan bonyolult szabályokat, azonban ha nem akar az egyesület vezetője magának felesleges munkát, mindenképpen bízza az egyesület alapítását, módosítását szakemberre, bízza meg ügyvédi irodánkat. Irodánk teljes körű ügyintézéssel vállalja egyesület alapítását, módosítását, megszüntetését.

Miért minket válasszon egyesület alapításával, módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatosan?

  • Az irodánkkal történő kapcsolatfelvétel és megegyezést követően a lehető legrövidebb időn belül elkészíti az egyesület alapításához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó összes okiratot.
  • Rendkívül aktívan közreműködünk, hogy az egyesület alapítása, módosítása, megszüntetése a lehető leghamarabb történjen meg, gyors precíz, és pontos munkát végzünk.
  • A megbízási szerződés megkötésekor minden költségről részletesen tájékoztatjuk, a megbízási szerzőésben szereplő költségtől többet nem kell fizetnie, nem kell váratlan költséggel számolnia.
  • Irodánk számos egyesületet alapított, módosított és szüntetett meg. Folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt, hogy hogyan áll az egyesület alapítása, módosítása, megszüntetése.
  • Minden bírósággal, hatósággal történő kommunikációt igazolni fogjuk az Ön részére.
  • Rugalmas ügyfélfogadással rendelkezünk, az Önnek megfelelő időpontban fogadjuk Önt, az okiratok aláírására mindent előkészítünk, Önnek csak aláírnia kell (a tervezeteket minden eseben megküldjük Önnek).

Ha egyesületet kíván alaptni, vagy már meglévő egyesületet kell valamilyen okból módosítani, keresse irodánkat bizalommal!

Milyen ügyeket vállalunk az egyesülettel kapcsolatosan?

Irodánk az egyesület alapításától kezdve egészen az esetlegesen felmerülő megszüntetését is vállalja gyors, precíz, teljeskörű ügyintézéssel. Irodánk ugyancsak vállalja az esetleges egyesület módosítását is. Kérjen árajánlatot, keressen minket bizalommal.

Egyesület alapítása, egyesület módosítása, megszüntetése

Mi az egyesület alapításának, módosításának a menete?

W

Adategyeztetés

Legelső lépésben egy személyes találkozó alkalmával pontosan leegyeztetjük az egyesület alapításához, módosításához szükséges adatokat, továbbá a személyes adatokat rögzítjük.

W

Alapító, módosító okiatok elkészítése

Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, az egyesület alapításához vagy módosításához szükséges összes okiratot aláírásra előkészítjük. Az okiratok tervezeit Önnek elektronikus formában minden esetben megküldjük.

W

Okiratok aláírása, ellenjegyzése

Az előre egyezetett időpontra irodánk az egyesület alapításához, módosításához szükséges okiratokat kinyomtatja, aláírásra előkészíti Önnek. Az okiratokat átadjuk Önnek olvasásra, és amennyiben valamit módosítani szükséges, azt módosítjuk. Ezután kerül sor az aláírásra, ellenjegyzésre. Az ügyvédi munkadíjat, és az esetlegesen felmerülő esetleges költségeket ekkor kell megfizetnie.

W

Törvényszék részére történő megküldés

Az okiratok aláírását és ellenjegyzését követően az irodánk elektronikus formába alakítja az okiratokat, és az illetékes törvényszék részére haladéktalanul megküldi. Amennyiben nem szükséges hiánypótlás, úgy a törvényszék az egyesületet bejegyzi, vagy a módosításokat átvezeti a nyilvántartásba. Az erről szóló végzés irodánk részére kerül megküldésre, amelyet haladéktalanul megküldjük Önnek.

Milyen lépésekből áll az egyesület megszüntetése?

Az egyesület jogutód megszüntetésének egyik módja a végelszámolás (amennyiben nem állnak fenn a felszámolási eljárás felétételei). A végelszámolással az egyesület nagyon gyorsan megszüntethető.

W

Közgyűlési meghívó a végelszámolás elhatározásáról

W

Közgyűlési döntés az egyesület megszüntetéséről

W

Végelszámoló megválasztása, díjazásának meghatározása

W

Végelszámoló részéről különböző nyilatkozatok megtétele

W

Végelszámolást befejező közgyűlés

Itt kell dönteni az adóbevallások jóváhagyásáról, a számvizetli törvény szerinti beszámolóról. Ugyancsak itt kell meghatározni az egyesület iratanyagának őrzéséről, elhelyezéséről, költségéről. Dönteni szükséges az eljárás befejezéséről, törlési eljárás megindításáról.

W

Zárójelentés megtétele a végelszámoló részéről

W

Egyesület törlse a nyilvántartásból az illetékes törvényszék által

Egyesületet kíván alapítani, módosítani? Keresse irodánkat bizalommal!

3 + 3 =