Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvétel esetén az adásvételi szerződést, mint szerződési alaptípust kell megemlíteni. Az adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés esetén a felek kijelentik, hogy az eladó eladja, míg a vevő megvásárolja a megállapodásban szereplő ingatlant. Az adásvételi szerződés sok esetben nem önmagában áll, ugyanis bizonyos feltételek (pl. hitelfelvétel) esetén szükség van letéti szerződés készítésére is. Az ingatlan adásvételi szerződés két legfontosabb pontja a szerződés tárgya, vagyis maga az ingatlan. A szerződésben meg kell pontosan határozni az ingatlant, amelyet a vevő meg kíván vásárolni. Az eladó tulajdonjogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásban szereplő tulajdoni lappal lehet igazolni.

A második legfontosabb pontja a szerződésnek az ingatlan vételára. Rendelkezni kell arról, hogy a vevő a vételárat milyen formában, milyen ütemezéssel fogja megfizetni az eladónak.

Az ingatlan adásvételi szerződés formai és tartalmi követelményei

Ingatlan adásvételét írásban kell rögzíteni. A szerződés részletes tartalmi elemeit az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény tartalmazza. Amennyiben az ingatlan kifizetésének finanszírozásához a vevő hitelintézetet vesz igénybe, úgy az egyes hitelintézetek is előírhatnak kötelező tartalmi elemeket.

Illetékfizetési kötelezettség

Az illetékekről szóló törvény értelmében az ingatlan megszerzésekor is kell vagyonátruházási illetéket fizetni. Az illeték mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke utáni 4 százalék. Azonban számos kiegészítő szabály is van, amellyel csökkenthető a fizetendő illeték, vagy akár illetékmentesség is lehetséges.