Ingatlan ajándékozás

Ajándékozás esetében nem mindenki gondol arra, hogy a felek között ajándékozáskor is szerződéskötésre kerül sor, éppen ezért a Polgári Törvénykönyv tartalmazza az ajándékozásra vonatkozó részletes szabályokat.

Az ajándékozási szerződés fogalma

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

Ingatlan ajándékozása

Ajándékozás keretében ingatlant is lehet ajándékozni. Ingatlan ajándékozása legfőképpen a családtagok között szokás. Családtagok közötti ingatlan ajándékozás esetén is szükséges az írásba foglalás, valamint a változást az ingatlan-nyilvántartásba is át kell vezetni. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld ajándékozása csak közeli hozzátartozó részére, továbbá állami, önkormányzati, vagy egyházi szervek részére lehetséges.

Visszakövetelhető az ajándék?

A Polgári Törvénykönyv szigorú szabályokat alkalmaz az ajándék visszakövetelésére. Az ajándék visszakövetelhető:

  • Az ajándékozó helyzetének megromlása miatt létfenntartása végett szüksége van az ajándékba adott dologra, ha annak visszaadása nem veszélyezteti  a megajándékozott létfenntartását;
  • Visszakövetelés lehetséges súlyos jogsértés esetén, ha annak elkövetője a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozó, a sértett pedig az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója;
  • Ugyancsak visszakövethető az ajándék, ha a szerződéskötéskor a felek által ismert feltevés végleg meghiúsult, amely nélkül az ajándékozás nem történt volna meg.

Illetékfizetési kötelezettség

Ajándékozás esetén is illetéket kell fizetni, amelynek mértéke tulajdonátruházás esetén 9 százalék. Azonban a felek személyére tekintettel a szabályok változhatnak.