Közkereseti társaság

A közkereseti társaság (kkt.) a legegyszerűbb társasági forma. A közkereseti társaság – szemben az egyéni vállalkozással – jogi személy. A kkt. egy egyszerű felépítésű gazdasági társaság. Kkt. esetén is alkalmazni kell a gazdasági társaságok alapítására vonatkozó általános szabályokat, úgy mint pl. cégnév. Amennyiben közkereseti társaságot kíván alapítani, úgy irodánk segítséget tud benne nyújtani.

A közkereseti társaság fogalma

Közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. Vagyis a kkt. lényege, hogy a társaság tagja vagyoni hozzájárulást teljesítenek a gazdasági tevékenység előmozdítására, valamint a tagok tevékenyen is részt vesznek a kkt. működésében személyes tevékenységükkel.

Felelősség

A kkt. tagjai a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

Ügyvezetés, képviselet

A kkt. ügyvezetését a tagok közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezetők mindegyike önállóan járhat el.

Átalakulás

A közkereseti társaság betéti társasággá és a betéti társaság közkereseti társasággá az átalakulásra vonatkozó szabályok alkalmazása nélkül, a társasági szerződés módosításával átalakulhat.