Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

A közlekedési biztonsága elleni bűncselekményt a közlekedési bűncselekmények között elsőként szabályozza a Büntető Törvénykönyv (Btk.).

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény tényállása

Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával vagy más hasonló módon más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűntettet követ el.

Védett közlekedési ágazatok, elkövetési tárgyak, elkövetési magatartások

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény általi védelem mind a négy (közúti, vasúti, légi, vízi) közlekedési ágazatra kiterjed. Ebben a bűncselekményi tényállásban egységesen szabályozottak azok a magatartások, amelyekkel a közlekedési szabályok alatt nem álló személyek veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. A tényállásban szerepelnek az úgynevezett elkövetési tárgyak, amelyekre nézve megvalósulhat a bűncselekmény, ezek a következők:

  • közlekedési útvonal;
  • jármű;
  • üzemi berendezés vagy ezek tartozéka;
  • közlekedési jelzés;
  • közlekedő jármű vezetője.

Közlekedési útvonal

A közlekedési útvonal fogalmának meghatározását a Büntető Törvénykönyv (Btk.) nem tartalmazza. A közlekedési útvonal, mint út meghatározását a KRESZ-ben találhatjuk meg, az I. számú függelékben, az úttal kapcsolatos fogalmak részben.

Jármű; üzemi berendezés; közlekedési jelzés

A jármű fogalmát sem találhatjuk meg a Btk-ban, mivel a jármű, illetve az egyes jármű kategóriák fogalmát szintén a KRESZ-ben találhatjuk meg. Járműnek minősülnek a vasúti, vízi, illetőleg a légi járművek is. Az üzemi berendezés magában foglalja azokat a műszaki felszereléseket, amelyek nem minősülnek járműnek, ugyanakkor a járművek biztonságos közlekedését szolgálják. Ilyen berendezésnek minősülhet a fénysorompó, fényjelző berendezések, kábelek, stb.

A közlekedési jelzések alatt például a közúti jelzőtáblákat kell érteni. Ha valaki egy útkereszteződésben az ott elhelyezett STOP jelzőtáblát eltávolítja, akkor részére megállapítható a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, mivel egy közúti jelzést távolított el.