Közlekedési büntetőjogi védelem

Büntetőjogi képviseletre szerencsére csak nagyon ritkán van szüksége az embernek, de ha kell, akkor a legjobbra van szükség. Ügyvédi irodánk vállalja a teljeskörű közlekedési büntetőjogi képviseletet, irodánknak gyakorlati tudással rendelkezik a közlekedési büntetőjog területén, mivel az iroda vezetője közlekedési baleseti helyszínelői, közlekedési baleseti vizsgálói tapasztalattal rendelkezik. Irodánk természetesen nem csak közlekedési báncselekményeknél, hanem közlekedési szabálysértéseknél is vállalja az Ön képviseletét.

Hogyan védjük Önt?

A legeslegfontosabb dolgom, hogy biztonságot nyújtsak Önnek, hiszen Önnel szemben egy egész állampi aparátus áll, ezért minden jogszerű lehetsőget megragadok, amivel meg tudom Önt védeni. Segítünk abban, hogy a legmegfelelőbb védelmi stratégiát dolgozzuk ki, ha kell, akkor konfliktust vállalunk fel – a jogszerűség keretein belül – az Ön érdekében.

Mi fog Önnel történni?

A hatályos büntetőeljárási törvény értelmében, akivel szemben büntetőeljárást indítanak, azt gyanúsítottként fogják kihallgatni. Ez a büntetőeljárás szempontjából nagyon fontos pont, ugyanis a gyanúsítottal ekkor közlik, hogy milyen tények, adatok alapján folytatják a büntetőeljárást, és milyen bűncselekménnyel vádolják. Itt meg kell jegyezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a gyanúsítottnak a büntetőjogi felelősségét megállapították, ugyanis hatósági gyanúsítás nem egyenlő az ítéleti bizonyossággal. A jogszabályi rendelkezések szerint csak a kétséget kizáróan bizonyított tények értékelhetők a terhelt terhére. A gyanúsítotti kihallgatás fontos pontja a büntetőeljárásnak, mivel itt olyan dolgok hangozhatnak el, amelyek később a hatóság a gyanúsított terhére értékelhet. Ezért már a gyanúsítotti kihallgatás előtt szükséges a büntetőjogi védelem. A büntetőeljárásban nem csak Önnek segítek, hanem családjának, szeretteinek is.

A közlekedési büntetőjog egy speciális terület a büntetőjogon belül, akinek nincs benne gyakorlati tapasztalata, az csak nehezen tud eligazodni egy közlekedési büntetőügyben.

Közlekedési büntetőjogi védelemre van szüksége? Keressen minket bizalommal!

Milyen közlekedési büntetőügyekben kereshet minket?

Amennyiben Önt közlekedési bűncselekmény elkövetésével, ittas vezetéssel, vagy Önnel szemben éppen más közlekedési bűncselekmény folyik büntetőeljárás, akkor keresse fel irodánkat, kérjen felvilágosítást. Irodánk munkadíjat nem számít fel a konzultációért.

Közlekedési büntetőjogi védelem

Mik azok a közlekedési bűncselekmények?

A közlekedési bűncselekmények meghatározását a Büntető törvénykönyvben találhatjuk meg. Példálózó jelleggel, az alábbi bűncselekmények közlekedési bűncselekménynek minősülnek.

W

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt az követi el, aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával vagy más hasonló módon más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.

W

Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűncselekményt az követi el, aki a vasúti, a légi vagy a vízi közlekedés szabályainak megszegésével más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti.

W

Közúti veszélyeztetés

Közúti veszélyeztetést az köeti el, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki.

W

Közúti baleset okozása

Talán az egyik legismertebb közlekedési báncselekmény. Közúti baleset okozása bűncselekményt az követi el,aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz.

W

Járművezetés ittas állapotban

Ittas járművezetés bűncselekményt követi el, aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet.

Közvetítői eljárásra utalás (mediáció)

Talán már lehet hogy Ön hallot a mediációs eljárásról, vagy ahogy a büntetőeljárási törvényből ismert, a közvetítői eljárásről, csak nem biztos, hogy tudja is mire való ez az eljárás, miért előnyös. A büntetőeljárási törvény lehetőséget teremt néhány bűncselekmény esetén – például közúti baleset okozása -, hogy a sértett és az elkövető között egyezség jöjjön létre. Amennyiben az egyezség létrejött, úgy a sértett kompenzációt kap az eljárás alá vont személytől, míg a terhelttel szemben megszüntetik a büntetőeljárást és nem lesz büntetve, így a vezetői engedélye (jogosítványa) nem kerül bevonásra, nem lesz eltiltva a járművezetéstől.

Nagyon fontos, hogy a közvetítői eljárás nem egyoldalú eljárást, azt mindkét félnek kérnie (indítványoznia) szükséges, és az ügyészség dönt a kérelemről (indítványról). A mediációs eljárás mind a sértettnek, mind a terhelten nagyon előnyös: a sértett akár pénzt is kérhet a terhelttől, míg a terhelt nem lesz büntetve. A mediációs eljárás egy harmadik személy előtt folytatódik le, az úgynevezett mediátor előtt. Ha a mediációs eljárás eredménytelen, úgy az nem lesz értékelhető a terhelt terhére büntetőeljárásban.

Ittas vezetés

Az ittas vezetés az egyik leggyakrabban elkövetett közlekedési bűncselekmény: aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el. Az ittas vezetésnek több minősített esete van, amelyek súlyosabban büntetendők.

Mi az ittas vezetés?

Az ittas vezetés bűncselekmény az új büntető törvénykönyvben jelentősen megváltozott, az ittas vezetés büntetőjogi tényállását fentebb már olvashatta. A járművet már nem befolyásolt állapotban kell vezetni a bűncselekmény elkövetéséhez, hanem ittas állapotban. Ittas állapotban az a személy van a Btk. értelmező rendelkezései szerint, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Vagyis ez azt jelenti, ha valaki szervezetében az említett határérték feletti alkohol van, akkor az ittas vezetés bűncselekményt elköveti, és felelősségre lesz vonva.

Ittas vezetés esetén a büntető törvénykönyv meghatározott néhány különleges esetet, amelyek minősített esetnek minősülnek, és ezen minősített eseteke súlyosabban büntetendők. A büntető törvénykönyv a következő minősített eseteket fogalmaz meg: a bűncselekmény súlyos testi sértést, a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, a bűncselekmény halált, a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Ki követi el az ittas vezetést?

Az ittas vezetés bűncselekmény az új büntető törvénykönyvben jelentősen megváltozott, az ittas vezetés büntetőjogi tényállását fentebb már olvashatta. A járművet már nem befolyásolt állapotban kell vezetni a bűncselekmény elkövetéséhez, hanem ittas állapotban. Ittas állapotban az a személy van a Btk. értelmező rendelkezései szerint, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Vagyis ez azt jelenti, ha valaki szervezetében az említett határérték feletti alkohol van, akkor az ittas vezetés bűncselekményt elköveti, és felelősségre lesz vonva.

Ittas vezetés esetén a büntető törvénykönyv meghatározott néhány különleges esetet, amelyek minősített esetnek minősülnek, és ezen minősített eseteke súlyosabban büntetendők. A büntető törvénykönyv a következő minősített eseteket fogalmaz meg: a bűncselekmény súlyos testi sértést, a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, a bűncselekmény halált, a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Utánképzés szabályai

Az utánképzésre vonatkozó szabályokat több jogszabály tartalmazza. Elsőként azt kell tisztázni, hogy kit kell kötelezni utánképzésre. Erre a választ a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg. A rendelkezések értelmében utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek:

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A fenitek azt jelentik, hogy ha valakit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltilt a járművezetéstől, annak kötelező az utánképzésen részt vennie. Ugyancsak kötelező az utánképzés akkor is, ha valakit a bíróság közlekedési bűncselekmény miatt tilt el a járműveztetéstől. Akinek a közlekedési büntetőpontjainak a száma miatt kerül visszavonásra a vezetői engedélye, annak is kötelező az utánképzésen részt vennie.

A legnagyobb probléma a második ponttal van, vagyis azzal, hogy akit a bíróság közlekedési bűncselekmény miatt eltiltott a járművezetéstől, annak is utánképzésen kell észt vennie. Miért problémás ez? Azért, mert a Büntető Törvénykönyv (Btk.)rendelkezéseinek értelmében a járművezetéstől eltiltás büntetés minimum tartama egy hónap. Vagyis ha valakit a bíróság 1 hónapra tilt el a járművezetéstől, annak is kötelező a képzésen részt vennie. Az utánképzés ideje pedig a jelenlegi gyakorlatok alapján jóval hosszabbak, mint 1 hónap, vagyis míg az utánképzési kötelezettségének valaki eleget tesz, az hosszabb idő, mint a járművezetéstől eltiltás időtartama.

Az utánképzés részletes szabályait a 139/1991. kormányrendelet tartalmazza. A rendelkezések értelmében különböző utánképzési csoportok határoz meg a rendelet és egy előzetes felmérés (úgynevezett feltáró felmérés) alapján e csoportokba (programokba) osztják be az utánképzésre kötelezetteket. Az utánképzéseket a területileg illetékes közlekedési hatóság szervezi. Az egyes programok időtartamát is tartalmazza a hivatkozott kormányrendelet melléklete. Például az V. program foglalkozik az enyhén ittas vezetők foglalkozásával. A program tartalmazza a jogi és egészségügyi ismeretközlést, valamint csoportos témacentrikus beszélgetést, pszichológiai-behavior (viselkedés) terápiás elemeket is.

Közlekedési büntetőjogi védelemre van szüksége? Keresse irodánkat bizalommal!

4 + 10 =