Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatjuk meg, azon belül is az öröklési jogban.

Az öröklési szerződés fogalma

Mint ahogyan a végrendeletre vonatkozó szabályoknál említésre került, az öröklési szerződés egy szerződéses végintézkedés.

A rendelkezések értelmében öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Elhatárolása a tartási szerződéstől

Mielőtt az öröklési szerződés részletszabályait áttekintjük, előtte érdemes különbséget tenni az öröklési szerződés és a tartási szerződés között, mivel sokan összetévesztik e két szerződéstípust. A tartási szerződés és az öröklési szerződés közötti legfőbb különbség az az, hogy aki tartási szerződést köt, az a tartási szerződés megkötésével tulajdonjogot szerez (jellemzően a tartási szerződést ingatlan szolgáltatására kötik), míg az öröklési szerződés esetében a szerződéses örökösnek egy úgynevezett örökségi várománya keletkezik. Vagyis a tulajdonjog csak az örökhagyó halála esetén száll át a szerződő félre.

Az öröklési szerződés érvényességi követelményei

Szintén a Ptk. tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeknek meg kell felelnie a megkötött öröklési szerződésnek, vagyis ha a jogszabályban meghatározott kellékeket nem tartalmazza, akkor a szerződés érvénytelen.

A jogszabály azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az öröklési szerződés érvényességére az írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, hogy a szerződésnek akkor is a más által írt végrendelet alaki érvényességi feltételeinek kell megfelelni, ha az valamelyik fél saját kézírásával készült.

Az öröklési szerződéssel lekötött vagyontárgy biztosítása

A hatályos szabályok szerint lehetőség van arra, hogy az öröklési szerződésben megjelölt vagyontárgyat (jellemzően ingatlan szokott előfordulni) az szerződéses örökös bebiztosítsa, hogy az örökhagyó halálakor biztosan megkaphassa.

Amennyiben a felek az öröklési szerződést ingatlanra kötötték, úgy a lekötött ingatlanra az örökhagyó beleegyezése (engedélye) nélkül is be lehet jegyeztetni az elidegenítési- és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba.

A szerződés módosítása

Természetesen arra is lehetősége van a feleknek, hogy a megkötött öröklési szerződést módosítsák, vagy megszüntessék. Erre a Ptk. egy utaló rendelkezést állított fel: a megszüntetésre és módosításra a tartási szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.