Adatvédelem

Az adatvédelem napjainkban egyre fontosabb, már csak azért is, mert a mindenki életét meghatározó Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-én lépett hatályba. Ezen uniós jogszabály gyakorlatilag minden személyre többlet jogokat ruházott, valamint többlet kötelezettséget alapított. A legtöbb teendőjük az adatkezelőknek lett, ugyanis a rendelet hatályba lépésével át kellett alakítaniuk az adatkezelésüket.

Adatleltár

Az adatkezelők részére az első legfontosabb feladat az az, hogy készítsenek egy adatleltárt. Ebben az adatleltárban minden olyan adatfajtát fel kell tüntetni, amelyeket az adott adatkezelő kezel.

Jogalapok

A másik fontos lépés annak meghatározása, hogy a kezelt adatokat az adatkezelő milyen jogalapok alapján kezeli. Az általános adatvédelmi rendelet 7 db jogalapot nevesít. Adatkezelés csak ezen jogalapok valamelyikén lehet. A rendeletben meghatározott jogalapok:

  • érintett hozzájárulása az adatkezeléshez;
  • az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke indokolja;
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező;
  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • érdekérvényesítés.

Biztonsági kamerás megfigyelés

Az adatvédelmi szabályok alapján a biztonsági kamerás megfigyelés lehetséges, de figyelembe kell venni a GDPR rendeletben meghatározottakat. Többek között kötelező biztonsági kamera szabályzatot készíteni, amelyben meg kell határozni, hogy a biztonsági kamerák milyen területet figyelnek, a felvételekhez kik férnek hozzá, azt mennyi ideig tárolják. Kamerás megfigyelés esetén figyelmeztető jelzést is el kell helyezni.

Érdekmérlegelési teszt

Egyes esetekben az adatkezelőnek érdekmérlegelési tesztet is készítenie kell. Érdekmérlegelési teszt elkészítése szükséges akkor, ha az adatkezelő vállalkozás olyan adatkezelést végez, amelynek jogalapja a jogos érdek (GDPR rendelet 6. cikk (f) pontja). Jogos érdek lehet például a biztonsági kamerarendszer használata, valamint a munkavállalók rendelkezésére bocsátott eszközök ellenőrzése is. Érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni akkor is, ha a vállalkozás gépkocsijában GPS nyomkövető rendszer van elhelyezve.

Ügyvédi segítség

Amennyiben még nem készítette fel vállalkozását az adatvédelmi rendelet alkalmazására, vagy bármilyen adatvédelmi kérdésben elakad, keresse meg irodánkat bizalommal. A GDPR szabályozással kapcsolatosan a Jogmagazin nevű szakmai oldalamon több cikkben foglalkoztunk, kérem olvassa el a cikkeinket.