Büntetőjog

A büntetőjog, mint jogterület az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. Büntetőjog alatt nem csak a Büntető Törvénykönyvet kell érteni, hanem a Büntető eljárási törvényt is és az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat is.

A Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda jogi képviseletet tud nyújtani a büntetőeljárás alá került személyeknek, egészen a nyomozástól a jogerős bírósági eljárásig, valamint a rendes (fellebbezés) és a rendkívüli jogorvoslatok (perújítás, stb.) tekintetében is.

A büntetőeljárás során a büntetőeljárási törvény az ügyvédre széles jogköröket ruház, amelyekkel a terhelt (gyanúsított, vádlott) személy védelmét megfelelően el lehet látni. Az ügyvéd (védő) jelen lehet azokon az eljárási cselekményeken, amelyen a terhelt jelen lehet vagy a terhelt jelenléte kötelező. A védőnek joga van arra is – jogszabály által meghatározott keretek között -, hogy jelen legyen az olyan eljárási cselekményeken is, ahol a terhelt nem lehet jelen vagy a terhelt jelenléte korlátozható.

Az ügyvéd jogosult arra, hogy a védelem érdekében a jogszabályban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezzen be és gyűjtsön, és e célból a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény alapján magánnyomozót vegyen igénybe.

A védőnek nem csak jogosultságai vannak, hanem kötelezettségei, amelyeket szintén a büntetőeljárási törvény határoz meg. Az ügyvéd köteles a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni. Ugyancsak kötelessége a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, a kötelezettségeire figyelmeztetni, valamint a terheltet mentő, illetve a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni.

A büntetőeljárásban a védő részvétele kétféleképpen lehetséges: kirendelés vagy meghatalmazás alapján. A kirendelést az illetékes hatóság kezdeményezi elektronikus úton, ha a védelem kötelező és a terhelt személy nem tud védőt meghatalmazni. A másik lehetőség a védő részvételére a meghatalmazás. A meghatalmazást a terhelt, valamint a hozzátartozója is adhat a védőnek. A védő a meghatalmazást köteles elektronikusan továbbítani az eljáró hatóságnak, és csak ezután gyakorolhatja a védői jogait.

A büntetőeljárás során nem csak a terheltnek van arra joga, hogy ügyvédet fogadjon, hanem a tanúnak is. Ebben az esetben az ügyvéd meghatalmazott képviselőként van jelen az eljárásban.