Családjog

A családjog anyaga az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése előtt a családjogi törvényben volt megtalálható, azonban a jogalkotó úgy döntött, hogy a családjog anyagát a Polgári Törvénykönyv anyagává teszi, és beépül abba.

A családjogi rendelkezések között került szabályozásra:

  • a házasság (házasságkötés, házasság felbontása, házassági vagyonjogi szerződés, stb.);
  • az élettársi kapcsolat családjogi hatásai;
  • rokonság (pl. rokoni kapcsolat, örökbefogadás, stb.);
  • szülői felügyelet (pl. szülői felügyelet tartalma, szülői vagyonkezelés, stb.);
  • rokontartás (pl. kiskorú gyermek tartása);
  • gyámság.