Közlekedési jog

A hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben (Btk.) a közlekedési bűncselekményeket a XXII. fejezetben találhatjuk meg. A régi Btk-hoz képest a közlekedési bűncselekményeknél is jelentős változások voltak. A btk-ban, az e fejezetben meghatározott közlekedési bűncselekmények a következők:

  • A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény;
  • Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése;
  • Közúti veszélyeztetés;
  • Közúti baleset okozása;
  • Járművezetés ittas állapotban;
  • Járművezetés bódult állapotban;
  • Járművezetés tiltott átengedése;
  • Cserbenhagyás;
  • Jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése;

A felsorolt közlekedési bűncselekmények közös vonása, hogy a közlekedés biztonságát hivatottak védeni (jogi tárgy). Ez a közlekedésben részt vevő személyek életének, testi épségének védelmét, valamint a járművek és a közlekedés szempontjából számításba vehető tárgyak sértetlenségét is jelenti.

Ezen bűncselekmények közös jellemzője, hogy úgynevezett keretdiszpozíciók, ugyanis e tényállások tartalmát más más jogághoz tartozó szabályokban foglalt rendelkezések szolgáltatják.