Szerződések joga

A szerződések joga alatt a kötelmi jogot kell érteni, amelynek szabályanyaga a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) található meg. A kötelmi jogon belül találhatjuk meg az egyes szerződéseket, és e szerződéseket szabályozó rendelkezéseket is. A szerződéseket több csoportra lehet felosztani, mégpedig:

  • tulajdonátruházó szerződések (pl. adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés);
  • megbízási típusú szerződések (pl. megbízási szerződés, bizományi szerződés, stb.);
  • használati szerződések (pl. bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, stb.);
  • letéti szerződések;
  • vállalkozási típusú szerződések (pl. vállalkozási szerződés, tervezési szerződés, stb.);
  • használati és jogbérleti szerződés (franchise);
  • hitel- és számlaszerződések (pl. hitelszerződés, kölcsönszerződés, stb.);
  • biztosítási szerződések;
  • tartási szerződés;