Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi megbízási munkadíjban az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény értelmében a felek szabadon állapodnak meg. Az ügyvédi munkadíj összegét a felek előre, egyedileg és együttesen határozzák meg, amelyet az ügyvédi megbízási szerződésben (tényvázlatban) rögzítenek. Árajánlat csak a teljes ügy ismerete után adható.

Az ügyvédi munkadíj mértéke az adott ügy bonyolultságától, összetettségétől, valamint az ügylet tárgyának értékétől is függ, éppen ezért szükséges, hogy az első konzultáción megismerésre kerüljön a teljes ügy. Az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza az egyes ügyeknél fizetendő kötelező költségeket, pl.: illeték, díj, stb.

Az ügyvédi munkadíj általánosságban előre fizetendő, azonban az ügyfélre, valamint az ügy körülményeire tekintettel a díjfizetés lehet utólagos, vagy részletfizetés is elképzelhető. Az ügyvédi munkadíj lehet:

  • fix díjas
  • százalékban meghatározott
  • egyedi díjas

Fix díjas konstrukció a cégügyek tekintetében lehetséges, pl. korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, stb. alapítása. Ezekben az esetekben az ügyvédi munkadíj fix, előre kalkulálható. Azért alkalmazható a cégügyekben a fix díjas konstrukció, mert az ügyre fordított munkaidő előre kalkulálható.

Százalékban meghatározott konstrukció az ingatlan ügyekben alkalmazandó (pl. ingatlan adásvétel, ingatlan ajándékozás, stb.). Ezekben az esetekben az ügyvédi munkadíj az ingatlan értékének egy meghatározott százaléka, amely tartalmazza a szerződés elkészítését, valamint a földhivatali ügyintézést is (a földhivatali eljárás díját nem).

Egyedi díjas munkadíj a peres képviseletnél (polgári, büntető, munkajogi, stb.) lehetséges.