Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató a Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda által végzett adatkezelésről

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Adatkezelő neve: Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda
Székhely: 4150 Püspökladány, Kálvin János utca 23.
Telefonszám: +36-70-644-0101
Email: drkeseruimre@drkeseru.hu

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések

Az adatkezelőre adatkezelésére vonatkozó jogszabályok:

  • A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR).
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
    CXII. törvény

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések a drkeseru.hu oldalon

3.1 A drkeseru.hu oldalon a Kapcsolat menüpont alatt található kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Dr. Keserű Imre Ügyvédi Irodával történő kapcsolatfelvétel bármilyen ügyben, témában (pl.: kérdés, időpont kérés, véleménykérés, stb.)

Kezelt adatok köre: Név, email cím

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig.

3.2. A drkeseru.hu oldal látogatottságának mérésével összefüggő adatkezelés a Google Analytics szolgáltatással

Érintettek köre: a drkeseru.hu oldal valamennyi látogatója. Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A webanalitikai szolgáltató (Google Analytics) személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A kezelt adatok köre: A Google Analytics szolgáltatás úgynevezett “cookie”-kat (egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat) – tárol el valamennyi látogató számítógépén, informatikai eszközén, és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, használatát.

A “cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok a következők: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a weboldalon eltöltött időt hossza. Az adatkezelő igénybe veszi az IP cím elmaszkolása funkciót, mely segítségével nem a teljes IP cím, csak annak egy része (vége) kerül begyűjtésre. Minden látogatóhoz egy anonim azonosító kerül hozzárendelésre, mely alapján a felhasználói munkamenet tanulmányozható, a hozzá kapcsolódó felhasználói változásról bekövetkező események statisztikai alapadatként gyűjthetők. A felhasználó részéről a törlés és hordozás joga érvényesíthető (felhasználói kérésre törölhető és listázható). A felhasználónak ehhez meg kell adnia a saját böngészőjében, süti által letárolt felhasználói azonosítót a tájékoztatóban megjelölt csatornán.

Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetőjének (Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda) megbízásából a Google Analytics rendszere ezeket az információkat arra használja, hogy azokat kiértékelve a weboldal
üzemeltetőjének a honlap látogatottságával, használatával összefüggő jelentéseket készítsen, segítve ezzel a weboldal fejlesztését, és a felhasználói élmény fokozását. A cookie-k tárolását a látogató a böngészőjének megfelelő beállításával megtilthatja, illetve a saját számítógépéről törölni tudja, illetve telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

Cookie-k törlése különböző böngészőkből:

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: a kezelt adatok 26 havonta törlődnek, felhasználói kérésre törölhetők és rendelkezésre bocsáthatók.

Adatokhoz hozzáfér: Dr. Keserű Imre irodavezető.

4. Jogok, joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatáshoz való jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

  • milyen személyes adatokat kezelünk Önről
  • milyen adatkezelés célokból
  • kiknek továbbítjuk a személyes adatokat
  • az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  • Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát (pl.: név módosítás, stb.)

Törléshez való jog: a 3.1 pont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdéssel összhangban kérheti, hogy törlésre kerüljenek a tárolt személyes adatai.

Tiltakozás: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

Jogérvényesítés: Amennyiben az Ön megítélése szerint a Dr. Keserű Imre Ügyvédi Iroda adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Püspökladány, 2019. augusztus 14.