Ingatlan adásvétel, ingatlan ajándékozás, csere

Az ember életében nagyon fontos dolog egy ingatlan vásárlása, eladása, cseréje, elajándékozása. Irodánk teljeskörűen vállalja ingatlannal kapcsolatos szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás, termőföld adástvétel stb.) elkészítését, továbbá a tehermentesítésének, valamint a tulajdonjog bejegyzésének földhivatali ügyintézést is. Amennyiben már meglévő ingatlanra kíván haszonélvezeti jogot, jelzálogjogot, vagy egyéb jogot alapítani, irodánk ebben is tud segíteni. Ha korrekt, gyors és pontos ügyintézésre vágyik, akkor a megfelelő helyen van.

Miért minket válasszon ingatlannal kapcsolatos szerződések esetén?

  • Irodánk a lehető legkörültekintőbben jár el az ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítésekor, mind a vevőnek, mind az eladónak részletes felvilágosítást adunk jogaikról, kötelezettségeikről, továbbá a legoptimálisabb feltételek dolgozzuk ki, amely mind a vevőnek, mind az eladónak megfelel. A legtöbben hitelintézet segítségét veszik igénybe ingatlan vásárlásakor, irodánk az ilyen esetekben az adott hitelintézet feltételeinek megfelelő szerződést készíti el a legangyobb szakértelemmel, körültekintéssel, figyelemmel, hogy ne kerüljön sor szerződésmódosításra.
  • A konzultáció során minden részletkérdésre választ adunk, hogy ne terheljük Önt azzal, hogy többször kell az irodánkba befáradnia. Irodánk az egyenes beszédnek a híve, így már az első konzultáción megtudja milyen mértékű lesz az ügyvédi munkadíj, továbbá milyen egyéb költségekre kell számítania. Amennyiben az adásvételi szerződést irodánkban köti meg, illetve irodánk szolgáltatását veszi igénybe, a tulajdoni lapért nem kell fizetnie, továbbá esetleges szerződésmódosítás miatt ügyvédi költséget nem számítunk fel, a szerződéstervezeteket mindig megküldjük ügyfeleinknek.
  • Ingatlan adásvételi előszerződésért plusz költséget nem számítunk fel. Ugyancsak nem számítunk fel plusz költséget az adásvételi szerződés módosításáért sem.
  • Amennyiben Ön külföldön van, az irodánkon keresztül azonosíthatja (távazonosítás) magát, meghatalmazást adhat hozzátartozójának és haza sem kell jönnie (a Magyar Ügyvédi Kamara által jóváhagyott eljárás).

Ha  semmi meglepetést nem akar az ingatlan adásvételével kapcsolatosan, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Milyen ingatlannal kapcsolatos ügyekben kereshet minket?

Irodánkat bizalommal keresheti ha ingatlant akar eladni, vásárolni, vagy éppen ingatlanát akarja elajándékozni, vagy elcserélni. Irodán vállalja a termőföldekkel kapcsolatos adásvételi szerződés elkészítését is, továbbá tanácsadást azzal kapcsolatosan, ha jelzálogjoggal terhelt ingatlant kíván eladni, vagy vásárolni.

Mi az ingatlan adásvétel, ajándékozás, csere menete?

W

Adategyeztetés

Legelső lépésben egy személyes találkozó alkalmával pontosan leegyeztetjük az adásvételi szerződés tartalmát, továbbá a személyes adatokat rögzítjük, valamint tulajdoni lapot kérünk le, hogy pontosan tisztában legyen mind a vevő, mind az eladó az ingatlan adataival.

W

Szerződés elkészítése

Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a szerződéstervezetet elkészítjük, amelyet minden félnek elküldünk emailben.

W

Szerződés aláírása, ellenjegyzése

Az előre egyezetett időpontra irodánk az ingatlan adásvételi szerződést és a hozzá kapcsolódó okiratokat előkészíti, kinyomtatja. A szerződés aláírásának napján irodánk egy friss tulajdoni lapot kér le, továbbá a személyes iratokat még egyszer ellenőrizzük. A szerződéstervezeteket még egyszer átadjuk az ügyfelek részére, és természetesen ha bármit módosítani szükséges, módosítjuk. Ezután kerül sor az aláírásra, ellenjegyzésre. Minden szerződő fél egy eredeti példányt kap a szerződésből. Az ügyvédi munkadíjat, továbbá az ingatlan-nyilvántartási díjat ekkor kell megfizetni.

W

Földhivatali érkeztetés

A szerződés aláírását követően irodánk haladéktalanul érkezteti a szerződést az illetékes földhviatalba. Ezután kerül sor a földhviatal által a tulajdonjog átvezetésére. Erről irodánk határozatot kap, és a tulajdonjog törlő/bejegyző határozatot az ügyfeleink részére emailben küldjük meg a földhviatali eljárási díjról szóló számlával együtt.

Milyen költségekkel kell számolnia?

Ingatlan eladásánál, vásárlásánál, valamint ajándékozásánál talán a legtöbbet feltett kérdés, hogy kinek milyen költséggel kell számolnia. Irodánk ebben egyértelmű felvilágosítást ad az ügyfelek részére, nem csak szóban, hanem a megbízási szerződésben is rögzítésre kerülnek a költségek. Mind a vevő, mind az eladó oldaláról költségek merülnek fel.

Vevő

W

Ügyvédi munkadíj

W

Földhivatali eljárási díj

W

Vagyonszerzési illeték - illetékkedvezmény érvényesíthető

W

Hitelhez kapcsolódó esetleges költségek

Eladó

W

Energetikai tanúsítvány költsége

W

Vételárból származó jövedelemadó

W

Ingatlan tehermentesítésével kapcsolatos kölségek; földhivatali eljárási díj

Távazonosítás, ha Ön nem érne rá

Ügyvédi irodánk akkor is vállalja az ingatlan adásvételi, ajándékozási, csere szerződés elkészítését, a szerződés aláírásának lebonyolítását, ha Ön külföldön van, vagy nem tud az aláírás helyszínére utazni, továbbá azt is, hogy Ön külföldről vagy más városból akarja hozzátartozóját meghatalmazni a szerződés aláírására. Irodánk rugalmasan tudja kezelni a fenti problémát, gyorsan lebonyolítja, ha Ön nem tud hazautazni. A Magyar Ügyvédi Kamara által jóváhagyott távazonosítás keretében van arra lehetőség, hogy egy videohívás során azonosítsam Önt, okiratkat írjon alá előttünk és mi azt ellenjegyezzük. Önnek azzal sem kell törődnie, hogy postára menjen az aláírt okiratok feladása végett, ugyanis irodánk vállalja a keztől kézbe kézbesítést is.

Irodánk a távazonosításhoz Microsoft Teams alkalmazást használ. Amennyiben igénybe kívánja venni ezen szolgáltatásunkat, úgy a számítógépére semmilyen programot, szoftvert nem kell telepítenie, csak az internetes böngészőjét kell használnia. Az irodánk a távazonosításhoz egyedi linket fog küldeni Önnek, arra kattintva lehet a távazonosítást elvégezni.

Illetékkedvezmények, illetékmentesség

Ingatlan adásvétele, ajándékozása, cseréje során sokféle illetékkedvezmény, valamint illetékmentesség is kérelmezhető. Az adásvételi szerződés előzetes egyeztetése során irodánk kiemelet figyelmet szentel arra, hogy Ön érvényesíthesse az illetékkedvezményét, vagy az illetékmentességét. A legtöbbször az alábbi illetékkedvezmények, illetve illetékmentességi okok fordulnak elő.

W

Egyenes ági rokonok közötti vagyonátruházás illetékmentessége

W

Házastársak közötti vagyonátruházás illetékmentessége

W

Házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyon illetékmentessége

W

Lakástulajdon CSOK felhasználásával történő megvásárlás esetén járó illetékmentesség

W

Termőföld földműves általi megszerzésének illetékmentessége

Amennyiben Ön földműves, és vállalja, hogy a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékmentesség keletkezését követ 12. hónap utolsó napjától számított 5 évig a megszerzett termőföldet nem adja el, vagy azon vagyoni értékű jogot neme alapít, más célra nem hasznosítja, illetékmentsség jár Önnek

W

Vásárlást megelőzően történt ingatlaneladás illetékkedvezménye

A vásárlást megelőző három éven belül vagy azt követő egy éven belül eladott másik lakástulajdon esetén illetékkedvezmény igényelhető

W

Első lakáshoz jutó személy illetékkedvezménye

Amennyiben Ön 35 év alatti, első lakáshoz jutó személy és a lakástulajdon forgalmi értéke a 15.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, illetékkedvezmény jár Önnek

W

Első lakáshoz jutó személy részletfizetési kedvezménye

A vagyonszerzési illetéket nem egy összegben, hanem részletekben kell megfizetnie, maximum 10 havi részletre igényelhető

W

Egyenes ági rokon vagy házastárs részére történő ajándékozás illetékmentessége

W

Testvér részére történő ajándékozás illetékmentessége

Haszonélvezeti jog alapítása, törlése

Haszonélvezeti jog alapítása

Haszonélvezeti jogot szertne alapítani egy ingatlanon? Irodánk ezt is vállalja. A haszonélvezeti jog alapján a hszonélvezeti joggal rendelkező a más személy tulajdonában álló dolgot (ingatlant) birtokolhatja, használhatja, haszonosíthatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog jogosultját nem illeti meg a rendelkezés joga, vagyis az ingatlant nem adhatja el, nem terhelheti meg. Haszonélvezeti jogot szerződéssel vagy jogszabályi rendelkezés alapján lehet alapítani, haszonélvezeti jog alapítható ingyenesen vagy ellenérték fejében. A haszonélvezeti jog nem átruházható, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát másnak átengedheti a haszonélvezeti jog jogosultja. Haszonélvezeti jogot határozott időre, vagy határozozatlan időre (holtig tartó) lehet alapítani.

Amennyiben az irodánk segítségével készítteti el az ingatlan adásvételi szerződést, akkor az irodánk a haszonélvezeti jog alapításához szükséges okiratok elkészítéséért külön költséget nem számít fel, az adásvételi szerződés díja tartalmazza ezen költséget.

Haszonélvezeti jog törlése

Elég sokan akkor szembesülnek, hogy az eladni kívánt, vagy megvásárolandó ingatlant haszonélvezeti jog terhel. Irodánk vállalja a haszonélvezeti jog törléséhez szükséges okiratok elkészítését. A haszonélvezeti jog jogosultja bármikor dönthet úgy, hogy a haszonélvezeti jogáról lemond, a lemondás történhet ingyenesen, vagy ellenérték fejében.

A haszonélvezeti jogról lemond nyilatkozat egy egyoldalú nyilatkozat, amelyben a haszonélvezeti jog jogosultja lemond haszonélvezeti jogáról, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen joga törlésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásból. Irodánk vállalja a haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozat elkészítését, továbbá intézkedik a földhivatalnál az ingatlan-nyilvántartásból való törlésről.

Ha irodánkkal készítteti el az ingatlan adásvételi szerződést, akkor irodánk a haszonélvezeti jog törlését tartalmazó okiratért külön költséget nem számít fel.

Ingatlant szeretne vásárolni, eladni, ajándékozni, cserélni? Keresse irodánkat bizalommal!

3 + 4 =