Követeléskezelés, fizetési meghagyásos eljárás

A tartozás behajtás, nem tartozik a legkellemesebb és legkönnyebb feladatok közé, ugyanis a legtöbbször az indulatok hajtják azt, aki kölcsön adott és nem kapta vissza a kölcsönadott összeget. Hogy elkerülje a későbbi problémákat, mindenképpen érdemes igénybe venni egy ügyvéd segítségét, aki jogszerűen tud segíteni Önnek. Ügyvédi irodánk akkor tud Önnek segíteni, ha Önnek pénzzel tartoznak, továbbá az Ön vagy cége által kiállított számla ellenértékét a megrendelő nem fizette meg határidőben, vagy nem a teljes összeget, valamint ha az Ön felszólításai, intézkedései eredménytelenek voltak

Irodánk követeléskezelés során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

  • A követeléskezelést mindenképpen egy ügyvédi felszólító levél elküldésével kezdjük, mert az esetek többségében már ennek hatására fizetni szokott az adós
  • Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, lebonyolítása
  • Irodánk képviseletet biztosít peres eljárások során
  • Egyezség megkötése peres eljáráson kívül, vagy peres eljárásban
  • Végrehajtási eljárás kezdeményezése

A leggyorsabb követeléskezelés: fizetési meghagyásos eljárás

Lehet, hogy már sokan hallottak a fizetési meghagyásos eljárásról, azonban sajnos nagyon kevesen alkalmazzák. A fizetési meghagyásos eljárás az egyik lehatékonyabb, legköltséghatákonyabb követeléskezelési eljárás. Eze az eljárás nem a bíróság előtt indul, nem kell hosszú eljárásra számítania, nem kell magas költséggel számolnia. Irodánk több eredményes fizetési meghagyásos eljárást folytatott már le, így mindenképpen kérjen tőlünk árajánlatot.

Szeretné a kintlévőségeit behajtani, szeretné jogszerűen lezárni ezeket az ügyeket? Érdeklődjön nálunk, hogy milyen lehetőségei vannak, továbbá kérjen árajánlatot tőlünk és lépjen kapcsolatba velünk!

Fizetési meghagyásos eljárás, követeléskezelés

Minden, amit a fizetési meghagyásos eljárásról tudni kell

Mikor nem lehet alkalmazni a fizetési meghagyásos eljárást?

A fizetési meghagyásos eljárás részletes szabályait külön törvény szabályozza, és ez a törvény arról is rendelkezik, hogy a fizetési meghagyásos eljárást mikor nem lehet alkalmazni. A törvény kizárja a fizetési meghagyásos eljárást az alábbi esetekben:

W

A feleknek nincs belföldi kézbesítési címe

W

Munkaviszonyból ered a követelés

W

A követelés meghaladja a 30 millió forintot

W

Zálogjogból ered a követelés

Hogyan nyújtható be a fizetési meghagyásos eljárás kérelme?

Irodánk a fizetési meghagyásos eljárás megindítását mindenképpen meg fogja előzni egy ügyvédi felszólító levél elüldése az adós részére, ennek költségét tartalmazni fogja az Önnek adott árajánlat.

Az ügyvédi felszólító levél elküldése a fizetési meghagyásos eljárásban egyáltalán nem kötelező, de a tapasztalatunk az, hogy sok esetben már a levélre reagálva az adós önmagától fizet, teljesít az adós részére. A fizetési meghagyásos eljárás megindítása magánszemély által papír alapon nyújható be.

Amennyiben irodánk szolgáltatását veszi igénybe, úgy az eljárás kizárólagosan elektronikusan kezdeményezhető, továbbá ha Ön cégként kíván eljárni, akkor is kötelező az elektronikus eljárás.

Milyen költsége van a fizetési meghagyásos eljárásnak?

A fizetési meghagyásos eljárás költsége meg sem közelíti egy esetleges bírósági eljárás költségét. Az eljárás költségét az eljárásról szóló törvény tartalmazza, és pontosan meghatározza a költséget: a fieztési meghagyásos eljárás díja a pénzkövetelés 3%-a, minimum 5.000,- Ft, maximum 300.000,- Ft. Ezen költségen felül számolni kell az ügyvédi munkadíjjal is, amelyet az eljárásban megfizettethető az adóssal.

Milyen határidőkkel kell számolni?

A fizetési meghagyásos eljárás részleteit tartalmazó törvény előírja, hogy az eljárásban milyen határidőkkel kell számolni. Amennyiben elektronikusan kerül benyújtásra a kérelem, úgy az eljáró közjegyző 3 munkanapon kibocsátja az adós részére a fieztési meghagyást. Ha az adós elismeri a tartozását, ellenkérelemmel nem él, vagy semmit sem reagál a fizetési meghagyásra, akkor a kézbesítést követő 16. napon a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, amely után kérhető a fizetési meghagyás végrehajtása.

És ha az adós nem veszi át a fizetési meghagyást?

Amennyiben az adós a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyást nem veszi, ez az eljárást egyáltalán nem akasztja meg, nem fog megszűnni az eljárás. Ha az adós nem veszi át a fizetési meghagyást, úgy az ugyanis kézbesítettnek fog minősülni, mintha az átvette volna.

Ha az adós mégsem fizet…

Ha az adós a jogerős fizetési meghagyás ellenére sem fizet, úgy a következő lépés úgyszintén egy ügyvédi felszólító levél. Ha ennek ellenére sem fizet, úgy megindításra kerülhet a végrehajtás vagy felszámolási eljárás.

Ha Önnek kintlévősége van, keresse irodánkat bizalommal, hogy a kintlévőségét minél hamarabb magánál tudhassa!

14 + 8 =